Fondväljaren

fondväljaren

Till oss som har kapitalförsäkring hos Folksam erbjuder de en tjänst som kallas Fondväljaren Trend. Tanken är att den skall fungera som en "autopilot" som automatiskt växlar mellan aktie- och räntebärande fonder beroende på rådande börsklimat. Utan aktiv förvaltning från ens egen sida skall man alltså få. Fondväljaren Trend är en fondandelsfond som investerar i investeringsfonder samt i börshandlade fonder. Fonden är en värdepappersfond med inriktning på ett mindre antal sektorer med målsättning att följa aktiemarknaden och räntemarknadens uppgång och undvika dess nedgångar. Placeringsinriktning. Fonden är en fondandelsfond som främst investerar i investeringsfonder samt i börshandlade fonder. Finansinspektionen har tillåtit vissa undantag från de placeringsbestämmelser som anges i 5 kap. lagen () om värdepappersfonder. Information om undantagen finns i fondens. fondväljaren

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *