Habitat

habitat

Den levande (växter, djur, svampar) och döda (sol, vatten, jordmån) delen av naturen bestämmer var en art kan leva. Det kallas för artens habitat. Arten förekommer i sitt habitat som queencostume.info kan vara skogen för en hjort, havet för en val eller den torra ängen för hökblomsternätfjärilen. Ett habitat måste vara tillgängligt för att en. Habitat kan betyda olika saker: En miljö där en viss art lever, se habitat. FN-organet HABITAT, se FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor. Möbelkedjan Habitat, se Habitat (möbelföretag). Det latinska verbet habitat, som betyder "hon, han, det bebor". Av infinitivet habitare, "bebo". Habitat är inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva. Att det finns ett lämpligt habitat behöver inte innebära att arten finns där, det är alltså inte detsamma som revir eller växtplats. Det kan till exempel rymmas många revir inom samma habitat. Ordet habitat är delvis synonymt med ordet biotop, men habitat. habitat

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *