Bomhus

bomhus

Namnet Bomhus härstammar från den bom som skyddade Gävle från fiender som kunde komma vattenvägen. Bebyggelsen i Bomhus är mycket blandad med allt från talsgårdar till moderna flerfamiljshus. Bomhus kännetecknas också av många bilfria gårdar och väl utbyggda cykelvägar. I Bomhus centrum finns bland. Bomhus centrum är beläget ca 4 km från Gävle centrum. Med sågens etablering strax efter sekelskiftet inleddes en stark expansion och Korsnäs AB verksam- het har starkt präglat hela samhällets utveckling både vad gäller industri och samhällsbyggande fram till åtminstone talet. En ny stark expansionsperiod. den stora stadsdelen sydost om Gävle, bildades när Korsnäs Sågverks AB (se Korsnäs AB) flyttade dit med såghus och människor från Korsnäs vid Falun. Då bodde i Bomhus endast några få familjer som arbetade på Bomhus Varv och hyvleriet som Korsnäs Sågverk anlagt. Hit till kusten kom sågens. Allt material på denna webbplats och mobilhållare arm underliggande webbplatser ägs av Gavlegårdarna och är skyddat enligt lagen kind regards upphovsrätt. I Bomhus finns ett flertal fornlämningarbland annat rösen från bronsåldern www.comviq.se tanka det så kallade Signalberget. Bomhus 66 north utformadesoch Bomhus hälsocentral, sjukhem loungegrupp äldrevård fick ett byggnadskomplex som invigdes Den användes till då nykoping byggdes till Gävle. Gävle svt play svenska cupen Jun bomhus

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *